Náš jedináčik má už jeden týždeň. Rastie ako z vody.