Rozhodca pán Kevin Young, UK
FOTOGALÉRIA

DODGE BLACK Deline – V1 funny trieda
ELYSEÉ BLACK DELINE – V1, CAC stredná trieda
DAINTY DINAH KASITERIT – V1, CAC, Klubový víťaz, BOS tr. šampiónov
C´EST LA VIE KASITERIT – V1 čestná trieda