Špeciálna výstava BBBCK Pezinok, 21.11. 2015.

ELYSEÉ Black Deline BIS Junior.