Klubová výstava Dunajská Lužná, 19.4.2015. Posudzovateľ pani Heike Bilsheim, D

authorKatka
Deline Bearded collie